home

SERVICIUL IMPLEMENTARE POLITICI SI STATISTICI AGRICOLE

 

 

Compartiment – Oficiul de reglementare, agromediu, imbunatatiri funciare si fond funciar

ing. Violeta Raducu  - tel. 217665 int. 116

Compartiment – informare de piata, statistici agricole

-          Elena Samson - tel. 217665 int. 118 şi tel. 213903

 

 ATRIBUŢII

· domenii de activitate -  plante de câmp şi culturi horticole, fructe şi legume transformate, vin, băuturi spirtoase, fitosanitare

· asigură baza de date pentru management

· coordonează şi întocmeşte balanţa seminţelor certificate şi face propuneri de mutaţii de seminţe in vederea acoperirii necesarului pe judeţ

· coordonează şi întocmeşte necesarul de îngrăşăminte chimice şi organice pe structură de culturi

· realizarea de operative privind stadiul lucrărilor agricole pe judeţ

 

Aplicarea actelor normative care reglementează sprijinirea producătorilor agricoli pentru încasarea subvenţiilor, primelor şi alocaţiilor bugetare acordate în sectorul vegetal de MADR

 

Nr.crt.

Denumirea şi conţinutul actului normativ

Persoana de contact

1

Ordinul nr. 462/15.07.2006 privind evidenţa agenţilor economici care cultivă plante modificate genetic

Ing. Violeta Raducu

Tel. 213903, int 116

2

HG nr. 582/15.04.2005 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii nr.143/2000 privind combaterea traficului şi consumul ilicit de droguri aprobat prin HG nr. 1359/2000 - Metodologia de eliberare a autorizaţiei pentru cultivarea plantelor ce conţin droguri şi sunt prelucrate în scop ilicit destinate utilizării în industrie şi/sau alimentaţiei

Ing.

Tel. 213902,

 

3

Ordinul nr. 798 din 16.09.2005 pt. aprobarea Regulamentului privind continutul documentatiilor referitoare la scoaterea terenurilor din circuitul agricol.

Ing. Violeta Raducu

Tel. 213903,

4

Legea nr. 341 /17.07.2006 Taxa datorata pentru scoaterea definitiva din circuitul agricol a terenurilor aflate in extravilan.

Ing. Violeta Raducu

 

Tel. 213903

5

Hotararea nr. 156 /12.02.2004 pt. aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii pomiculturii nr.348/2003 si Ordinul nr.149 /26.02.2004 privind aprobarea formularelor tip privind autorizarea plantarii si defrisarii plantatiilor pomicole.

Ing. Violeta Raducu

 

Tel. 213903

 

6

Reactualizarea exploataţiile agricole din domeniul vegetal si zootehnic.

Ing. Niculina Sorlescu

Tel. 217665 int. 104

7

Legea nr. 348/2003 republicata şi actualizata - Legea pomiculturii  art.23

Hotararea 156/2004 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii pomiculturii nr.348/2003

  • cultura speciilor de nuc
  • eliberarea autorizaţiei de tăiere a nucului
  • model autorizatie

Ing. Niculina Sorlescu

Tel. 217665 int. 104

8

Ordinul nr. 102/2001 privind determinarea anuală a calităţii  recoltei de grâu.

Ing. Niculina Sorlescu

Tel. 217665 int. 104

 

 

 

Acte normative

 

 

Ordinul MAPAM nr. 71/2004- Ordin pentru aprobarea Regulamentului cu privire la înscrierea agenţilor economici care desfăşoară activităţi în domeniul vitivinicol în Registrul Industriilor Vitivinicole (R.I.V.)

 

 

UPSus