SERVICIUL IMPLEMENTARE, EXECUTARE PROGRAME ÎN PRODUCŢIA VEGETALĂ, CONSOLIDAREA PROPRIETĂŢII , FOND FUNCIAR, ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE ŞI AMELIORAREA SOLURILOR, OPTIMIZAREA EXPLOATAŢIILOR, MONITORIZARE, PROMOVARE A INSTRUMENTELOR, MECANISMELOR  ŞI SISTEMULUI INFORMAŢIONAL DE PIAŢĂ

 

Director executiv adjunct

ing. Apetrei Mihai

tel. 217666 / 216886 / 213902

 

Implementare politici şi execuţie programe  producţia vegetală

 

Şef serviciu  - dr. ing. Bordeanu Vasile

tel. 217665 int. 112

 

a)      Compartiment – implementare politici şi executare programe în producţia vegetală

dr. ing. Bordeanu Vasile- tel. 217665 int. 112

b)      Compartiment – consolidarea proprietăţii, fond funciar, îmbunătăţiri funciare şi ameliorarea solurilor, optimizarea exploataţiilor

- ing. Achihaiei Adriana - tel. prefectură 218500

-ing. Gafiţa Elena  - tel. 217665 int. 112

c)       Compartiment – monitorizare şi promovare a instrumentelor şi sistemului informaţional de piaţă

-          ing. Cojoc Mihai -  tel. 217665 int.118  şi tel. 213903

-          ing. Negură Gabriela - tel. 217665 int. 114

-          ing Samson Elena - tel. 217665 int. 118 şi tel. 213903

 

 

 

ATRIBUŢII

· domenii de activitate -  plante de câmp şi culturi horticole, fructe şi legume transformate , vin , băuturi spirtoase, fitosanitare

· asigură baza de date pentru management

· acreditează şi controlează, în condiţiile legii, agenţi economici care produc, prelucrează şi comercializează produse agroalimentare din sectorul producţiei vegetale

· coordonează şi întocmeşte balanţa seminţelor certificate şi face propuneri de mutaţii de seminţe ăn vederea acoperirii necesarului pe judeţ

· coordonează şi întocmeşte necesarul de îngrăşăminte chimice şi organice pe structură de culturi

· realizarea de operative privind stadiul lucrărilor agricole pe judeţ

 

 

 Aplicarea actelor normative care reglementează sprijinirea producătorilor agricoli pentru încasarea subvenţiilor, primelor şi alocaţiilor bugetare acordate în sectorul vegetal de MAPDR

 

Nr.crt.

Denumirea şi conţinutul actului normativ

Persoana de contact

1

Ordonanţa de Urgenţă nr.25/2006 pentru aprobarea nivelului sprijinului acordat producătorilor agricoli pentru achiziţionarea de motorină în vederea efectuării lucrărilor agricole mecanizate de înfiinţare şi întreţinere a unor culturi agricole ce se înfiinţează în primăvara anului 2006 şi Ordinul nr. 288/3.04.2006 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind acordarea , verificarea şi plata sprijinului financiar de 0,7lei/litru pentru achiziţionarea de motorină în vederea efectuării lucrărilor agricole mecanizate

Dr. ing. Bordeianu Vasile

Tel. 217665 int. 122

Birou nr.24

 

2

Ordonanţa de Urgenţă nr 20/20.03.2006 privind sprijinul direct al statului  acordat  producătorilor agricoli din sectorul vegetal în anul 2006 şi Ordinul nr.218/29,03,2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a acestei ordonanţe de urgenţă

APIA

3

HG nr. 2009/16.11.2004 privind regimul de import al produselor periculoase pentru sănătatea populaţiei şi pentru mediu . Metodologia de emitere şi anulare a certificatelor de abilitate pentru importul de îngrăşăminte chimice

Ing. Mihai Cojoc

Tel. 213903

Birou nr. 23

4

Ordinul nr. 462/15.07.2006 privind evidenţa agenţilor economice care cultivă plante modificate genetic

Ing. Mihai Cojoc

Tel. 213903

Birou nr. 23

5

HG nr. 582/15.04.2005 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii nr.143/2000 privind combaterea traficului şi consumul ilicit de droguri aprobat prin HG nr. 1359/2000 - Metodologia de eliberare a autorizaţiei pentru cultivarea plantelor ce conţin droguri şi sunt prelucrate în scop ilicit destinate utilizării în industrie şi/sau alimentaţiei

Ing. Mihai Cojoc

Tel. 213903

Birou nr. 23

6

HG nr. 1205/2003 privind modul de acordare a sprijinului financiar producătorilor agricoli pentru unele legume şi fructe proaspete destinate prelucrării industriale.

HG nr. 174/2005 privind sprijinului financiar acordat ăn anul 2005 pentru anumite cantităţi de legume şi fructe proaspete destinate prelucrării industriale.

Ing. Gabriela Negură

Tel. 217665 int. 114

Birou nr. 22

7

Legea ne. 150/2003 privind creditul agricol ; HG nr. 2254/2005 privind stabilirea nivelului fondurilor publice care se acordă în anul 2005 cf. prevederilor Legii Creditului agricol pentru producţie nr. 150/2003

Dr. ing. Bordeianu Vasile

Tel. 217665 int. 122

Birou nr.24

8

Ordinul nr. 225/2003 privind aprobarea regulamentului de atestare a producătorilor agricoli care conduc şi administrează exploataţiile agricole familiale

Ing. Elena Gafiţa

Tel. 217665 int. 112

Birou nr. 24

9

Legea nr. 166 /2002 privind aprobarea OUG nr. 108/2001 privind exploataţiile agricole

Ing. Elena Gafiţa

Tel. 217665 int. 112

Birou nr. 24

10

Legea nr. 348/2003 şi Legea pomiculturii  art.23

  • cultura speciilor de nuc
  • eliberarea autorizaţiei de tăiere

Ing. Elena Gafiţa

Tel. 217665 int. 112

Birou nr. 24

11

Legea nr. 107/1999 şi OUG nr. 81/1998 măsuri pentru aprobarea prin împăduriri a terenurilor degradate

Ing. Elena Gafiţa

Tel. 217665 int. 112

Birou nr. 24

12

Ordinul nr. 102/2001 privind determinarea anuală a calităţii  recoltei de grâu

Ing. Elena Gafiţa

Tel. 217665 int. 112

Birou nr. 24

 

 

INFORMAŢII JURIDICE ŞI LEGISLATIVE

Jurist  Foca  Dorel - Birou nr. 11 – tel. 217665 / 217

 

 

CompartimentUL monitorizare şi promovare a instrumentelor şi sistemului informaţional de piaţă

 

Ing. Gabriela Negură

 Birou nr. 22 – tel. 217665 / 114

 

 

Acte normative

 

 

 

Ordonanţa Guvernului nr.42/1995- privind producţia de produse  alimentare destinate comercializării

 

            Ordinul MAAP nr. 357/2003- Ordin pentru aprobarea Regulamentului cu privire la acordarea , suspendarea şi retragerea(anularea) licenţelor de fabricaţie agenţilor economici care desfăşoară activităţi în domeniul producţiei de produse alimentare

 

            Ordinul MAPAM nr. 71/2004- Ordin pentru aprobarea Regulamentului cu privire la înscrierea agenţilor economici care desfăşoară activităţi în domeniul vitivinicol în Registrul Industriilor Vitivinicole (R.I.V.)

 

            Ordinul MAPDR nr. 690/2004- Ordin pentru aprobarea Normei privind condiţiile şi criteriile pentru atestarea produselor tradiţionale

 

            Ordinul MAPDR nr. 461/2004- Ordin pentru aprobarea Normei metodologice de aplicare a HG nr. 415/2004 privind regimul de comercializare a ouălor

 

 

Sus