home

 

OFICIUL JUDETEAN DE STUDII PEDOLOGICE SI AGROCHIMICE NEAMT

 

1

O.J.S.P.A. Neamt,

Piatra Neamt, Aleea Tiparului 10

Telefon/fax : 0233227571

e-mail : ojspaneamt@gmail.com; ojspaneamt@yahoo.com

 

PREZENTARE

 

O.J.S.P.A. Neamt este institutie publica cu  caracter tehnic, cu personalitate juridica si finantare extrabugetara, fiind organizat si functionand in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 477/1990 privind unele masuri pentru  imbunatatirea activitatii directiilor generale pentru  agricultura si industrie alimentara judetene si a municipiului Bucuresti, precum si a altor unitati agricole, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si conform urmatoarelor acte normative : Legea  nr.444/2002, OUG nr.38/2002, HG  nr.751/2010, HG  nr.725/2010, Ordinul  nr.278/2011 emis de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.

O.J.S.P.A. Neamt  executa, la cerere, pentru  persoane  fizice si juridice, studii de specialitate privind cresterea potentialului productiv al pamantului, ameliorarea  terenurilor agricole, mentinerea calitatii, protectia solului, a plantelor, padurilor  si a mediului in vederea realizarii unui bun echilibru agro-silvo-cinegetic .

 

 

Date de interes public (lista functiilor publice si pers contractual)

 

SERVICII

O.J.S.P.A. Neamt executa pentru orice solicitant, la cerere si contra cost :

Ø  Studii  de specialitate

Ø  Control si indrumare

Ø  Servicii de consultanta  si extensii

Ø  Analize fizico-chimice

 

 

STUDII  AGROPEDOLOGICE

 

 • Studii pedologice si agrochimice pentru Sistemul national de monitorizare sol-teren si banca de date aferenta pentru agricultura.
 • Studii pedologice si incadrarea terenurilor agricole in clase de calitate, in vederea furnizarii datelor necesare sistemului de impozite si taxe pentru stabilirea corecta a obligatiilor fiscale ale contribuabililor pe teritorii administrative si  la nivel de detinator.
 • Studii pedologice si de bonitare a terenurilor agricole in scopul stabilirii sarcinilor ce revin asupra terenurilor agricole, ca urmare a circulatiei juridice a acestora.
 • Studii pedologice si bonitarea terenurilor agricole in vederea concesionarii, arendarii, comasarii parcelelor pe proprietari/exploatatii, obtinerea creditului ipotecar.
 • Studii pedologice pentru terenurile degradate.
 • Studii pedologice pentru fundamentarea proiectelor privind impactul unor însusiri ale solului asupra obiectivelor social economice.
 • Studii pedologice necesare aplicarii prevederilor legale pentru scoaterea definitiva sau temporara a terenurilor din circuitul agricol si stabilirea corecta a taxelor aferente.
 • Studii pedologice necesare aplicarii prevederilor legale pentru schimbarea categoriei de folosinta a terenurilor.
 • Studii pedologice pentru silvicultura.
 • Studii pedologice pentru fundamentarea proiectelor de redare in circuitul productiv a terenurilor degradate si  poluate sau pentru prevenirea si combaterea aridizarii.
 • Studii de specialitate pentru înfiintarea plantatiilor de livezi, vii.

 

STUDII  DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI

 

 • Studii de impact si bilant de mediu pewntru obtinerea autorizatiei de mediu
 • Studii  privind  poluarea solului

 

STUDII AGROCHIMICE

 

 •  Studii agrochimice pentru utilizarea rationala si eficienta a  ingrasamintelor  si amendamentelor
 •  Studii agrochimice pentru stabilira starii de reactie a solurilor

 

ACTIVITATI DE CONTROL

 

 • Supravegherea si controlul legilor  fondului funciar cu privire la protectia solului

·         Supravegherea si controlul modului de aplicare a ingrasamintelor  si amendamnentelor

 

SERVICII DE CONSULTANTA SI  EXTENSIE  AGROCHIMICE  SI  PEDOLOGICE

 

 

ANALIZE FIZICO-CHIMICE DE SOL, PLANTE, INGRASAMINTE, AMENDAMENTE, APA DE IRIGAT

       

Laboratorul OJSPA Neamt are in dotare aparatura moderna pentru determinari fizico-chimice :

 

SPECORD PC 200+ - Spectrofotometru UV VIS, pentru determinarea, din probe, a continutului de fosfor, fier, nitrati, amoniu.

 

2

 

FLAME PHOTOMETER  PFP 7 -  Flamfotometru pentru determinari de potasiu, sodiu.

 

3

 

PH-METRU SEVENEASY – Mettler Toledo, pentru masurarea pH-ului

 

4

 

 

Balanta analitica RADWAG-AS 220/C/ 2  si  Balanta tehnica RADWAG-PS 1200/C/2, pentru determinarea masei  probelor in spatii de laborator

 

5

 

ANALIZE DE SOL :

·         analize chimice            

o    determinarea humusului,

o    determinarea carbonatilor totali ,

o    determinarea azotului total,

o    determinarea materiei organice,

o    determinarea fosforului (P) total,

o    determinarea fosforului (P)mobil in AL,

o    determinarea  potasiului (K) total,

o    determinarea potasiului (K) mobil  in AL,

o    determinarea aluminiului (Al) schimbabil,

o    analiza granulometrica, 

o    determinarea umiditatii la 105 grade,

o    determinarea sumei cationilor bazici (SB),

o    determinarea aciditatii totale (SH),

o    determinarea aciditatii hidrolitice (AH), 

o    determinarea carbonatilor (CO3) si bicarbonatilor (HCO3) solubili,

o    determinarea clorurilor (Cl),

o    determinarea calciului (Ca),

o    determinarea magneziului (Mg),

o    determinarea sodiului (Na).

o    determinarea aluminiului schimbabil

o    determinarea carbonatului de calciu activ

o    determinarea fierului

·         analize fizice

o    determinarea pH-lui ,

o    determinarea continutului de saruri  solubile,

o    determinarea  reziduului fix conductometric,

o    determinarea  greutatii volumetrice.

ANALIZE DE PLANTA  :

o    determinarea  macroelementelor :  azot, fosfor,poatsiu.

ANALIZE DE APA

o    determinarea pH,

o    determinarea conductivitatii,

o    determinarea  continutului de  nitrati, nitriti, amoniu, cloruri, fosfati, carbonati, bicarbonati , potasiu, sodiu.

ANALIZE DE INGRASAMINTE  SI AMENDAMENTE

·         stabilirea calitatii ingrasamintelor organice:

o    determinarea pH-ului,

o    determinarea aciditatii la turba,

o    determinarea umiditatii,

o    determinarea materiei organice si a cenusii,

o    determinarea azotului total,

o    determinarea fosforului total,

o    determinarea potasiului total.

·         stabilirea calitatii ingrasamintelor  minerale:

o    determinarea umiditatii continutului de substanta activa din ingrasaminte chimice: azot, fosfor, potasiu

·         stabilirea calitatii amendamentelor:

o    determinarea puterii de neutralizare,

o    determinarea continutului de carbonati, sodiu, potasiu, azot, fosfor.

 

Prezentam in continuare, un model de « STUDIU AGROCHIMIC pentru fundamentarea lucrarilor de fertilizare si amendare »

 

 

 

 

UPSus