LISTA organismelor control aprobate de M.A.D.R pentru efectuarea inspecţiei şi certificării produselor agroalimentare ecologice pe teritoriul României, în conformitate cu art. 27 al Regulamentului (CE) nr. 834/2007 și prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 895/2016

ORGANISME DE CONTROL APROBATE PE TERITORIUL ROMÂNIEI

ROMÂNIA COD ORGANISM

ORGANISM DE INSPECȚIE ȘI CERTIFICARE

Informații privind acreditarea

RO-ECO-007

S.C ECOCERT S.R.L

Strada Ing. Zablovschi, nr. 80, sector 1, 011312, Bucureşti
Sediu secundar: Municipiul Cluj-Napoca, Strada Uzinei Electrice, nr. 15, scara 1, etaj 2, ap. 17, județul Cluj
Tel: +4 021 3212077
Fax: +4 021 3212058
E-mail:office.romania@ecocert.com
Website:www.ecocert.com
Responsabil: Florea Liviu-Daniel

Certificat de acreditare al S.C.ECOCERT SA, emis de COFRAC,valabil până la data de 30.09.2019

...detalii

Certificat de acreditare al S.C.ECOCERT S.R.L., emis de RENAR, valabil până la data de 15.01.2022

...detalii
... anexă


CERTIFICAT DE APROBARE

 

RO-ECO-008

S.C. ECOINSPECT S.R.L.

Strada Ciocârliei, nr.6, et. II, ap.9, 400619, localitatea Cluj-Napoca, județul Cluj
Tel/Fax: 0264 - 432 088
Tel.: 0364 730 839; 0751 - 044 075
E- mail :ecoinspect@ecoinspect.ro
ecoinspect@gmail.com
Website:www.ecoinspect.ro
Responsabil: Otilia Micu

Certificat de acreditare al S.C. ECOINSPECT S.R.Lemis de RENAR, valabil până la data de 10.04.2021.

...detalii


CERTIFICAT DE APROBARE

RO-ECO-009

BIOS S.R.L ITALIA -SUCURSALA ROMÂNIA

Bld Lascăr Catargiu, nr. 41, etaj 1, ap. 3, sector 1, București
Tel/Fax: +4 021 327 00 05
Tel: +4 0769 698 684
E-mail:info@certbios.it
Website:www.certbios.ro
Responsabil: Pavel Lilian

Certificat de acreditare al BIOS, emis de ACCREDIA, valabil până la data de 18.12.2020

...detalii


CERTIFICAT DE APROBARE

RO-ECO-015

AGRECO R .F. GÖDERZ GMBH GERMANIA-SUCURSALA ROMÂNIA

Strada Măgurii, nr.4, bloc 33, sc. C, ap.16, 100473, localitatea Ploieşti, județul Prahova
Tel: +4 0769677577; +4 0721237518; + 4 0722561819;
Fax: +4 0344814459
e-mail:info@agrecogmbh.de
Website:www.agrecogmbh.de
Responsabil: Florentin Simioniuc

Certificatul de acreditare al AGRECO RF GÖDEZ GMBH GERMANIA, emis emis de DAKKS, valabil până la 17.12.2019

...detalii


CERTIFICAT DE APROBARE

RO-ECO-016

BIOAGRICERT ITALIA SRL – SUCURSALA ROMÂNIA

Bucureşti, sectorul 6, Şoseauna Virtuţii, nr. 13, bloc R5B, scara 3, etaj 3, ap 88
Tel: +4 0745709117
Fax: +4 0314223741
e-mail:romania@bioagricert.org
          info@bioagricert.org 
Website:www.bioagricert.org
Responsabil: Oana Badea

Certificat de acreditare al BIOAGRICERT ITALIA,emis de ACCREDIA ITALIA, valabil până la data de 25.01.2020

...detalii


CERTIFICAT DE APROBARE

RO-ECO-018

AUSTRIA BIO GARANTIE GMBH ENZERSFELD SUCURSALA BUCUREȘTI

Str. Dionisie Lupu, nr. 50, etaj 3, ap. 7,localitatea București, sector1
Tel: +4 0730602716; 0212102124
Fax: +4 0318171136
e-mail:romania@abg.at
Website:http://ro.abg-cert.com/
Responsabil: Moisă Georgiana Iuliana

Certificat de acreditare al AUSTRIA BIO GARANTIE GmbH, emis de Ministerul Federal al Economiei, Familiei și Tineretului din Austria, emis în 2009, valabilitate nelimită, reînnoire anuală.

...detalii 1

...detalii 2


CERTIFICAT DE APROBARE

RO-ECO-021

CERTROM SRL

Sediul social: Bucureşti, Calea 13 Septembrie nr. 231A, sc. 1, et. 14, ap. 54, sector 5
Tel: +4 0214102589
Fax: +4 0214102588;
e-mail:office@certrom.ro;
Website:www.certrom.ro
Responsabil: Năstase Paula

Certificatul de acreditare al CertRom,emis de RENAR, valabil până la data de 07.04.2019

...detalii


CERTIFICAT DE APROBARE

RO-ECO-022

S.C. ECOROISCERT SRL

Sediul social: Iaşi, Str. Bîrnova nr. 146, camera 5, parter, judeţul Iaşi
sediu secundar: Iaşi, Str. Vasile Stroescu nr. 12, et. 1, ap. 3, judeţul Iaşi
Tel: +4 0332730198
Fax: +4 0332730198
e-mail:ecoroiscert@gmail.com; Website:www.ecoroiscert.ro
Responsabil: Popa Constantin

Certificatul de acreditare al S.C. ECOROISCERT,emis de RENAR, valabil până la data de 21.11.2020

...detalii


CERTIFICAT DE APROBARE

RO-ECO-023

MIȘCAREA ROMÂNĂ PENTRU CALITATE

Craiova, Str. Părului nr. 8, judeţul Dolj, 200346, localitatea Craiova,
Tel: +4 0351451047; 0251-545553
Fax: +4 0251545553
e-mail:office@mrco.ro
Website:www.mrco.ro
Responsabil: Gruia Loredana Elena

Certificatul de acreditare al MIȘCAREA ROMÂNĂ PENTRU CALITATE, emis de RENAR, valabil până la data de 23.11.2020

...detalii


CERTIFICAT DE APROBARE

RO-ECO-024

CERES ORGANIC CERT SRL

Sediul social : Cluj Napoca , Str. Vasile Lupu, nr.64, ap.2, Județul Cluj,
Tel: +4 0740591529
e-mail:ameliarachita@yahoo.com
Website:www.ceres-cert.com
Responsabil: Amelia Lizeta Răchită

Certificatul de acreditare al CERES CERTIFICATION of Environmental Standards GmbH emis de DAKKS , valabil până la data de 02.12.2019

...detalii


CERTIFICAT DE APROBARE

RO-ECO-025

BIOCERT TRADIȚIONAL SRL

Adresa: Municipiul Constanța, Str. Remus Opreanu, nr.10A, bl. L3, sc.C, ap.21, parter, Jud. Constanța
Tel : +0341815303; +0341149323;
Fax : +0341815303
e-mail:office.biocert@gmail.com
website:http://biocerttraditional.ro
Responsabil: Gabriela Mitrea

Certificat de acreditare al BIO CERT TRADIȚIONAL SRL , valabil până la data de 07.04.2019

...detalii


CERTIFICAT DE APROBARE

RO-ECO-026

SC SRAC CERT SRL

Adresa: București, Str. Vasile Pârvan nr. 14, sectorul 1,
Tel : 021-3136335; fax: 021-3132380; 
e-mail: eco@srac.ro;
Persoană responsabilă: Goloborodco Ana

Certificat de acreditare al SRAC CERT SRL, valabil până la data de 01.11.2020

...detalii


CERTIFICAT DE APROBARE

RO-ECO-027

SC TUV AUSTRIA ROMÂNIA SRL

Adresa: București, Calea Plevnei, nr. 139, etaj 1, corp C , sectorul 6
Tel : 021-3153294;
Fax: 021-3153296;
e-mail:george.gheorghiu@tuv.at;
Persoană responsabilă: Gheorghiu A. George

Certificat de acreditare al SC TUV AUSTRIA ROMÂNIA SRL, valabil până la data de 10.04.2021

CERTIFICAT DE ACREDITARE Nr. OR 006

Anexa nr. 1 la Certificatul de Acreditare nr. OR 006


CERTIFICAT DE APROBARE

 

înapoi la partea de sus