home

 

Fond Funciar

Cerere  Autorizatie plantare pomi fructiferi
Cerere autorizatie defrisare pomi fructiferi
Cerere introducere in intravilan teren agricol

Introducere in intravilan teren agricol
Schimbare categorie de folosinta

Scoatere circuit agricol